00989122040617

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

PhD_Dual Degree

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PhD   با اعطای مدرک Dual Degree
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PhD با اعطای مدرک Dual Degree

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PhD با اعطای مدرک Dual Degree با مشارکت دانشگاههای ایران ، آذربایجان و ترکیه آغاز شد.

ادامه مطالب


عضویت در خبرنامه