00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Nizhny Novgorod State Technical University

لیست رشته‌ Nizhny Novgorod State Technical University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Nizhny Novgorod State Technical University

نظرات


عضویت در خبرنامه