00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Azerbaijan State Oil and Industrial University

لیست رشته‌ Azerbaijan State Oil and Industrial University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Azerbaijan State Oil and Industrial University

نظرات


عضویت در خبرنامه