00989122040617

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

International Black Sea University

لیست رشته‌ International Black Sea University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه International Black Sea University

نظرات


عضویت در خبرنامه