00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Kiev Polytechnical Institute

لیست رشته‌ Kiev Polytechnical Institute

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Kiev Polytechnical Institute

نظرات


عضویت در خبرنامه