00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Kyiv University of Construction and Architecture

لیست رشته‌ Kyiv University of Construction and Architecture

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Kyiv University of Construction and Architecture

نظرات


عضویت در خبرنامه