00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Kharkiv State Municipal Academy

لیست رشته‌ Kharkiv State Municipal Academy

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Kharkiv State Municipal Academy

نظرات


عضویت در خبرنامه