00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

تماس با ما

           
  article_image_201784_10919.png  دفتر آذربایجان

 

 

 

 

 

  

 

  

باکو: خیابان بلبل،خیابان بشیر صفراوغلو،شماره 215

تلفن: 2760 577 51 00994 / 9191 46 555 00995
واتس آپ: 647 2040 936 0098

ایمیل: info@usrc.az

www.studyabroad.az

 

   
    دفتر گرجستان    
     

تفلیس: دیقومی،خیابان نودار بوخووا شماره 11
تلفن: 9191 46 555 00995 / 617 2040 912 0098
واتس آپ: 647 2040 936 0098
ایمیل: info@gias.ge
www.studyabroad.ge

    
          

ارسال انتقادات و پیشنهادات

اطلاعات شرکت

 • دفتر آذربایجان - باکو: خیابان بلبل،خیابان بشیر صفراوغلو،شماره 215
  واتس آپ و تلگرام: 647 2040 936 0098
  ایمیل: info@usrc.az
  www.studyabroad.az

  دفتر گرجستان - تفلیس: دیقومی،خیابان نودار بوخووا شماره 11
  واتس آپ و تلگرام: 647 2040 936 0098
  ایمیل: info@gias.ge
  www.studyabroad.ge
 • تلفکس : 00989362040647
 • ساعات پاسخگویی و مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی :ساعت 9 الی 14:30 - 17 الی 19

عضویت در خبرنامه